Chuyên trang
Bán lẻ và tư vấn
Dịch vụ data 3G - 4G - 5G

Của Mobifone

Gói CD

 • Chỉ 10.000đ
 • 8 GB Data
 • Sử dụng trong 1 ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Tặng thêm 5 phút gọi ngoại mạng
 • Không giới hạn SMS nội mạng
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> CD gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Áp dụng cho Sđt ngẫu nhiên do Mobifone lựa chọn (hãy đăng ký thử để kiểm tra)


Gói D15

 • Chỉ 15.000đ
 • 3 GB Data
 • Sử dụng trong 3 ngày
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> D15 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇


Đăng ký

– Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây


Gói D30

 • Chỉ 30.000đ
 • 7 GB Data
 • Sử dụng trong 7 ngày
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> D30 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký

– Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây


Gói NA70

Nội dung gói cước NA70

 • Chỉ 70.000đ
 • 10 GB Data
 • Sử dụng trong 30 ngày
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> NA70 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 70.000đ thì sẽ không đăng ký được gói NA70
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói PT70

 • Chỉ 70.000đ
 • 1 GB mỗi ngày
 • Tổng 30 GB cho 30 ngày
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> PT70 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 70.000đ thì sẽ không đăng ký được gói PT70
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói NCT105

 • Chỉ 105.000đ
 • 1 GB mỗi ngày
 • Tổng 30 GB cho 30 ngày
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập YouTube
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui.
 • Tặng Tài khoản VIP NhacCuaTui
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> NCT105 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 105.000đ thì sẽ không đăng ký được gói NCT105
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói KC90

 • Chỉ 90.000đ
 • 1 GB mỗi ngày
 • Tổng 30 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời dưới 10 phút
 • Tặng thêm 30 phút gọi ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> KC90 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 90.000đ thì sẽ không đăng ký được gói KC90
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói PT90

 • Chỉ 90.000đ
 • 1.5 GB mỗi ngày
 • Tổng 45GB cho 30 ngày
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> PT90 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 90.000đ thì sẽ không đăng ký được gói PT90
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói KC120

 • Chỉ 120.000đ
 • 1.5 GB mỗi ngày
 • Tổng 45 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời dưới 10 phút
 • Tặng thêm 50 phút gọi ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> KC120 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 120.000đ thì sẽ không đăng ký được gói KC120
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói PT120

 • Chỉ 120.000đ
 • 2 GB mỗi ngày
 • Tổng 60 GB cho 30 ngày
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> PT120 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 120.000đ thì sẽ không đăng ký được gói PT120
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói KC150

 • Chỉ 150.000đ
 • 2 GB mỗi ngày
 • Tổng 60 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời dưới 10 phút
 • Tặng thêm 80 phút gọi ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> KC150 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 150.000đ thì sẽ không đăng ký được gói KC150
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói V180

 • Chỉ 180.000đ
 • 8 GB mỗi ngày
 • Tổng 240 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Miễn phí 5 phút gọi ngoại mạng mỗi ngày
 • Miễn phí SMS nội mạng không giới hạn
 • Không giới hạn data xem phim tại VieON
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> V180 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 180.000đ thì sẽ không đăng ký được gói V180
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói TK135

 • Chỉ 135.000đ
 • 7 GB mỗi ngày
 • Tổng 210 GB cho 30 ngày
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> TK135 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 135.000đ thì sẽ không đăng ký được gói TK135
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói TK159

 • Chỉ 159.000đ
 • 6 GB mỗi ngày
 • Tổng 180 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1000 phút)
 • Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập YouTube, Facebook
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> TK159 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 159.000đ thì sẽ không đăng ký được gói TK159
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói TK219

 • Chỉ 219.000đ
 • 9 GB mỗi ngày
 • Tổng 270 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1500 phút)
 • Miễn phí 150 phút gọi ngoại mạng
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập YouTube, Facebook
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> TK219 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 219.000đ thì sẽ không đăng ký được gói TK219
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói MXH80

 • Chỉ 80.000đ
 • 1 GB mỗi ngày
 • Tổng 30 GB cho 30 ngày
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập YouTube
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> MXH80 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Áp dụng cho SĐT mới kích hoạt từ ngày 1/6/2023
 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 80.000đ thì sẽ không đăng ký được gói MXH80
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói MXH90

 • Chỉ 90.000đ
 • 1 GB mỗi ngày
 • Tổng 30 GB cho 30 ngày
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập YouTube, Facebook
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> MXH90 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Áp dụng cho SĐT mới kích hoạt từ ngày 1/6/2023
 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 90.000đ thì sẽ không đăng ký được gói MXH90
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói MXH100

 • Chỉ 100.000đ
 • 1 GB mỗi ngày
 • Tổng 30 GB cho 30 ngày
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập YouTube, Facebook, Tiktok
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> MXH100 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Áp dụng cho SĐT mới kích hoạt từ ngày 1/6/2023
 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 100.000đ thì sẽ không đăng ký được gói MXH100
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói MXH120

 • Chỉ 120.000đ
 • 1 GB mỗi ngày
 • Tổng 30 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút/30 ngày)
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập YouTube, Facebook, Tiktok
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> MXH120 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Áp dụng cho SĐT mới kích hoạt từ ngày 1/6/2023
 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 120.000đ thì sẽ không đăng ký được gói MXH120
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Gói MXH150

 • Chỉ 100.000đ
 • 1.5 GB mỗi ngày
 • Tổng 45 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.500 phút/30 ngày)
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập YouTube, Facebook, Tiktok
 • Soạn tin: 👉 DL  <dấu cách> MXH150 gửi 9084
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Điều kiện áp dụng

 • Áp dụng cho SĐT mới kích hoạt từ ngày 1/6/2023
 • Trong 30 ngày trước, nếu bạn đã dùng gói cước lớn hơn 150.000đ thì sẽ không đăng ký được gói MXH150
 • Trước khi đăng ký hãy huỷ gói cước cũ nếu có, xem cách huỷ Tại Đây

Logo Mobifone